Geostrada Sudecka - Studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacjš obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej


  1. Przebieg trzech odcinków Geostrady, UWAGA!: PO UKAZANIU SIĘ MAPY POCZEKAJ CHWILĘ NA WCZYTANIE TRAS!
  2. Współczesny podział fizycznogeograficzny Sudetów wg. J. Kondrackiego
  3. Literatura
  4. Download KML NEW!
  5. Baza danych OGT i SD (wprowadzanie, edycja, zarządzanie, przeglądanie, raporty) NEW!
  6. Projekt tablic geoturystycznych na Geostradę NEW!