Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka


Rekrutacja

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

Dydaktyka


Pracownicy Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunku Geoturystyka i szeregu innych kierunków nauczania na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz na Wydziale Humanistycznym AGH.


Kierunek Geoturystyka

Studenci kształceni są w ramach profilu ogólnoakademickiego. Oprócz pogłębionej wiedzy i umiejętności przygotowujących do prowadzenia badań naukowych, uzyskują niezbędne kwalifikacje zawodowe do pracy w turystyce. Kierunek Geoturystyka kontynuuje tradycje kształcenia AGH na kierunku Turystyka i Rekreacja i przygotowuje studentów do podjęcia pracy w wielu obszarach przemysłu turystycznego. Absolwent uzyskuje umiejętności w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego, zastosowania GIS i metod kartograficznych w turystyce oraz wykorzystania wiedzy z nauk o Ziemi dla potrzeb projektowania i zarządzania produktami geoturystycznymi. Absolwenci znajdują zatrudnienie w krajowych i zagranicznych firmach działających na runku turystycznym. Mogą pracować w centrach naukowo-edukacyjnych, parkach narodowych, krajobrazowych, jednostkach ochrony środowiska, jednostkach samorządowych, oddziałach regionalnych Polskiej Organizacji Turystycznej, centrach geoedukacyjnych i geoparkach, firmach i organizacjach turystycznych, ośrodkach wczasowych, hotelach. Są także przygotowani do założenia i prowadzenia własnej działalności turystycznej. Absolwenci mogą kontynuować studia na studiach II stopnia na tym samym kierunku, co pozwoli im na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie geoturystyki.


Zajęcia terenowe


Geoturystyka na AGH - publikacje


Rekrutacja


Dydaktyka dla pozostałych kierunków nauczania

Pracownicy Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki prowadzą także zajęcia dydaktyczne z przedmiotów geologicznych i informatycznych dla pozostałych kierunków nauczania na Wydziale GGiOŚ i Wydziału Humanistycznego:

  • Geologia ogólna (zajęcia praktyczne i wykłady dla studentów kier. Geologia Stosowana, Ekologiczne Źródła Energii, Geofizyka, Geoinformatyka),
  • Podstawy geologii (zajęcia praktyczne i wykłady dla studentów kier. Inżynieria i Ochrona Środowiska),
  • Geologia regionalna (wykłady dla studentów kier. Geologia Stosowana, Geofizyka, Inżynieria Środowiska),
  • Geologia historyczna z paleontologią (zajęcia praktyczne i wykłady dla studentów kier. Geologia Stosowana),
  • Metody dendrochronologiczne w dokumentowaniu osuwisk (ćwiczenia projektowe i wykłady dla studentów kier. Geologia Stosowana),
  • Prezentacja danych i multimedia (ćwiczenia laboratoryjne dla studentów Wydz. Hum.),
  • Systemy GIS w naukach o Ziemi (ćwiczenia laboratoryjne i wykłady dla studentów kier. Geoinformatyka),
  • Systemy geoinformatyczne (ćwiczenia laboratoryjne dla studentów kier. Geoinformatyka).
  • Zajęcia terenowe z nauk o Ziemi (dla studentów wszystkich kierunków studiów I stopnia)
 
 

Nagrody dla publikacji "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny"

Nagroda dla Przewodnika po Geostradzie Sudeckiej

W ramach konkursów towarzyszących 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła nagrody.

Więcej

Tytuł Małopolanina Roku dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020.

Więcej

Odszedł dr hab. inż. Marek Doktor

Profesor Marek Doktor - wspomnienie

19 sierpnia 2020 r. odszedł wybitny naukowiec, geolog, polarnik, popularyzator wiedzy o Ziemi, fotograf, wspaniały nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, nasz Kolega dr hab. inż. Marek Doktor

Więcej
 

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

5 kwietnia 2020 r., w Niedzielę Palmową, po dziesięciu miesiącach walki z chorobą, zmarł w Krakowie wybitny naukowiec, znakomity geolog, zapalony przyrodnik i wspaniały nauczyciel akademicki i nasz Kolega prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

Więcej

Metodyka oceny georóżnorodności

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Nakładem Wydawnictw AGH ukazała się książka Tomasza Bartusia p.t. "Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia".

Więcej

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny

Nakładem Wydawnictw AGH ukazało się 3-tomowe wydawnictwo geologiczne "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny". Jest to duża, 3-tomowa publikacja opisująca 43 wybrane, najbardziej interesujące pod względem geologicznym miejsca położone w polskiej części Sudetów i na ich przedgórzu.

Więcej