Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Zapisy studentów na Sudecką i Nadmorską praktykę terenową z geologii ogólnej

 

* - wybór turnusu w formularzu ma charakter orientacyjny i będzie stanowić dla organizatorów wyłącznie przesłankę wskazującą na preferencje studentów.

** - Deklaracja kosztów zakwaterowania dotyczy wyłącznie praktyki sudeckiej. Na praktykę nadmorską studenci kwaterują się samodzielnie.
Zakwaterowanie na praktyce Sudeckiej: na własny koszt, w zadeklarowanym przy zapisie przedziale kosztów.
Samodzielnie kwaterować się mogą (ale nie muszą) te osoby, których stać na droższy hotel (ponad 45 zł z nocleg). Samodzielne znalezienie noclegu poniżej 45zł/noc jest raczej mało prawdopodobne.

W przypadku większej liczby chętnych na turnus niż limit wynikający z możliwości kwaterunkowych, o przydziale decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Pełna lista
Strona główna
 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej