Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Kurs pilotów wycieczek w Katedrze Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja. Każdy student, który zaliczy ósmy semestr studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja, po zdaniu egzaminu wewnętrznego, otrzymuje świadectwo ukończenia kursu na pilota wycieczek, bez ponoszenia kosztów. Zaświadczenie to uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na pilota wycieczek w Urzędzie Marszałkowskim, który obowiązuje do czasu "wejścia w życie" przepisów prawnych deregulujacych zawód pilota wycieczek. Wiekszość biur podróży deklaruje, że po deregulacji nie będą zatrudniać pilotów wycieczek bez państwowej licencji lub certyfikatów ukończenia kursu z racji dużej merytorycznej, organizacyjnej i finansowej odpowiedzialności ponoszonej przez pilota wycieczek.

Kierownikiem szkolenia jest dr Diana Dryglas z Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, która udziela wszelkich dodatkowych informacji (A-0, pok. 132 w godzinach dyżurów oraz drogą mailową: diana.dryglas@gmail.com).

Program szkolenia
Regulamin
Ankieta uczestnictwa (zip, doc)
 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej