Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Zapraszamy na uroczystą Sesję Naukową w pierwszą rocznicę śmierci prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka (1931 – 2017).

prof. dr. hab. inż. Janusz Kotlarczyk

Sesja odbędzie się w dniu 25 października (czwartek) 2018 roku w budynku A-0 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. Mickiewicza 30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału, pokój 213, II piętro. Program Sesji.Rekrutacja

Tablica ogłoszeń


 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej