Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka


Tablica ogłoszeń

12.05.2021
Zajęcia terenowe 2020/21 - harmonogram

Szanowni Państwo, studenci kierunków:
Geologia Stosowana,
Inżynieria i Ochrona Środowiska,
Ekologiczne Zródła Energii,
oraz Geoturystyka,


Zajęcia terenowe z geologii ogólnej (GST), z podstaw geologii i środowiska przyrodniczego (IOŚ), z geologii (EZE), z nauk o Ziemi oraz z kartografii geoturystycznej (GTR) odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zgodnie z załączonym harmonogramem (pdf)


Informację o przydziale do grup terenowych wymienionych w harmonogramie (grupy terenowe nie są równoznaczne z grupami ćwiczeniowymi) otrzymają Państwo indywidualnie na adresy e-mail nr_indeksu@student.agh.edu.pl. Proszę sprawdzać konta mailowe.


W bieżącym roku zajęcia terenowe są obowiązkowe dla wszystkich studentów 1. roku, a także 2. roku wyżej wymienionych kierunków, w związku z przeniesieniem ich na bieżący rok akademicki z powodu sytuacji epidemicznej.


Zaliczenie zajęć terenowych z geologii lub nauk o Ziemi wymaga uczestniczenia we wszystkich ujętych w programie studiów danego kierunku częściach zajęć (tj. karpackiej, podkrakowskiej, ewentualnie nadmorskiej, sudeckiej i świętokrzyskiej). Zaliczenie zajęć terenowych jest warunkiem uzyskania promocji na kolejny semestr studiów.


Szczegółowy terminarz wyjazdów w teren, wraz z miejscem odjazdów autobusów, a także warunki uczestnictwa oraz zaliczenia ćwiczeń terenowych, przedstawione zostaną w osobnych komunikatach opiekunów poszczególnych części zajęć terenowych.


Studenci pozostałych lat, którzy chcą odbyć niezrealizowane lub niezaliczone wcześniej części zajęć terenowych oraz studenci, którzy ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą brać udziału w zajęciach terenowych proszeni są o zgłaszanie się do opiekunów poszczególnych części do 31.05.2021.Opiekunowie zajęć terenowych:

  • karpackie i podkrakowskie zajęcia terenowe - dr inż. Monika Pilarz
  • nadmorskie zajęcia terenowe - dr inż. Sławomir Bębenek
  • sudeckie zajęcia terenowe - dr inż. Wojciech Mastej
  • świętokrzyskie zajęcia terenowe - dr inż. Michał Krobicki
  • zajęcia terenowe z kartografii geoturystycznej - dr inż. Renata Stadnik


Aleksandra Wójcik
 

Grant EOG na rozwój edukacji z zakresu geoturystyki i geoparków

EOG grant - Program Edukacja

W ramach Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), pracownicy KGOiG otrzymali grant na projekt "Geoturystyka i geoparki – rozwój edukacji w naukach o Ziemi i środowisku dla zrównoważonych społeczeństw".

Więcej

Nagrody dla publikacji "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny"

Nagroda dla Przewodnika po Geostradzie Sudeckiej

W ramach konkursów towarzyszących 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła nagrody.

Więcej

Tytuł Małopolanina Roku dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020.

Więcej
 

Odszedł dr hab. inż. Marek Doktor

Profesor Marek Doktor - wspomnienie

19 sierpnia 2020 r. odszedł wybitny naukowiec, geolog, polarnik, popularyzator wiedzy o Ziemi, fotograf, wspaniały nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, nasz Kolega dr hab. inż. Marek Doktor

Więcej

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

5 kwietnia 2020 r., w Niedzielę Palmową, po dziesięciu miesiącach walki z chorobą, zmarł w Krakowie wybitny naukowiec, znakomity geolog, zapalony przyrodnik i wspaniały nauczyciel akademicki i nasz Kolega prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

Więcej

Metodyka oceny georóżnorodności

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Nakładem Wydawnictw AGH ukazała się książka Tomasza Bartusia p.t. "Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia".

Więcej