Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka


Tablica ogłoszeń

09.05.2021
Zajęcia terenowe 2021/22 - harmonogram

Szanowni Państwo, studenci kierunków:
Geologia Stosowana,
Inżynieria i Ochrona Środowiska,
Ekologiczne Zródła Energii,
oraz Geoturystyka,


Zajęcia terenowe z geologii ogólnej (GST), z podstaw geologii i środowiska przyrodniczego (IOŚ), z geologii (EűE), z nauk o Ziemi oraz z kartografii geoturystycznej (GTR) odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zgodnie z załączonym harmonogramem (pdf)


Informację o przydziale do grup terenowych wymienionych w harmonogramie otrzymają Państwo indywidualnie na adresy e-mail nr_indeksu@student.agh.edu.pl. Proszę sprawdzać konta mailowe.


Zaliczenie zajęć terenowych z geologii lub nauk o Ziemi wymaga uczestniczenia we wszystkich ujętych w programie studiów danego kierunku częściach zajęć (tj. karpackiej, podkrakowskiej, ewentualnie nadmorskiej, sudeckiej i świętokrzyskiej). Zaliczenie zajęć terenowych jest warunkiem uzyskania promocji na kolejny semestr studiów.


Szczegółowy terminarz wyjazdów w teren, wraz z miejscem odjazdów autobusów, a także warunki uczestnictwa oraz zaliczenia ćwiczeń terenowych, przedstawione zostaną w osobnych komunikatach opiekunów poszczególnych części zajęć terenowych.


Studenci pozostałych lat, którzy chcą odbyć niezrealizowane lub niezaliczone wcześniej części zajęć terenowych oraz studenci, którzy ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą brać udziału w zajęciach terenowych proszeni są o zgłaszanie się do opiekunów poszczególnych części do 31.05.2022.


Opiekunowie zajęć terenowych:

  • karpackie i podkrakowskie zajęcia terenowe - dr inż. Monika Pilarz
  • nadmorskie zajęcia terenowe - dr inż. Sławomir Bębenek
  • sudeckie zajęcia terenowe - dr inż. Wojciech Mastej
  • świętokrzyskie zajęcia terenowe - dr inż. Michał Krobicki
  • zajęcia terenowe z kartografii geoturystycznej - dr inż. Renata Stadnik


Aleksandra Wójcik
23.03.2021
Tematy projektów dyplomowych

Szanowni Państwo

Studenci 1. roku II stopnia
oraz 2. roku I stopnia
kierunku Geoturystyka,


Poniżej zamieszczone są linki do spisu tematów projektów i prac dyplomowych proponowanych do realizacji w roku akademickim 2022/2023. Przypisanie do wybranych tematów odbywa się drogą mailową poprzez przesłanie informacji o wyborze na adres sekretariatu Katedry: kgoig@agh.edu.pl. Proszę kontaktować się za pośrednictwem Państwa indywidualnych kont pocztowych w domenie AGH. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Po informacji zwrotnej o przypisaniu do danego tematu należy do końca marca skontaktować się z opiekunem projektu/pracy dyplomowej w celu ustalenia hipotezy badawczej, metodyki prac oraz szczegółowego harmonogramu praktyki.

Ewentualne pytania prosimy kierować na powyższy adres e-mailowy Katedry.


Aleksandra Wójcik
23.03.2022
Geoturystyka - Praktyki zawodowe 2021/22

Szanowni Państwo,
Studenci 2 roku (poziom 6) kierunku GEOTURYSTYKA,


W bieżącym roku akademickim (2021/2022) jesteście Państwo zobowiązani do realizacji:

  • zajęć terenowych z kartografii – terminy zostaną ustalone odgórnie dla całego rocznika, brak możliwości zmiany terminu,
  • praktyki zawodowej (w wymiarze 90 godz.) – termin realizacji ustalany samodzielnie, w czasie wolnym od innych zobowiązań dydaktycznych,
  • praktyki dyplomowej (jeszcze przed końcem semestru należy skontaktować się mailowo z wybranym opiekunem projektu licencjackiego) – termin realizacji ustalany w porozumieniu z opiekunem, w czasie wolnym od innych zobowiązań dydaktycznych


W załącznikach znajdziecie Państwo szczegółowe informacje nt. zasad realizacji praktyk:dr inż. Ewa Welc
07.03.2022
Konsultacje pracowników katedry KGOiG
Szanowni Państwo,

w dokumencie pdf znajdują się aktualne terminy konsultacji pracowników katedry KGOiG.
Aleksandra Wójcik
17.01.2021
Terminy egzaminów w semestrze zimowym 2020/21
17.10.2021
Nagrody dla publikacji Geostrada Sudecka. Przewodnik Geologiczny
W  sprzedażyMiło jest nam Państwa powiadomić, że w ramach 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła w 6. MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” I nagrodę w kategorii przewodniki oraz wyróżnienie w konkursie „GAUDEAMUS – NAGRODA STOWARZYSZENIA WYDAWCÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH” (więcej).
Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej i Jan Barmuta
24.06.2021
Sudeckie zajęcia terenowe z geologii ogólenej (GST) KOMUNIKAT
Komunikat dotyczący wyposażenia, dojazdu, zakwaterowania, rozliczeń finansowych i inne. UWAGA. Studenci powinni mieć wydrukowane Materiały dydaktyczne do sudeckich zajęć terenowych z geologii ogólenej w Sudetach.
dr inż. Wojciech Mastej; [47-65]
21.06.2021
Podkrakowskie i karpackie zajęcia terenowe z geologii (KOMUNIKAT 2)
Komunikat 2 (pdf) dotyczący czasu i miejsca wyjazdów terenowych oraz obowiązkowych materiałów dydaktycznych.
dr inż. Monika Pilarz
16.06.2021
Zajęcia terenowe w Górach Świętokrzyskich
Udostępniono materiały dydaktyczne do zajęć terenowych z geologii ogólnej w Górach Świętokrzyskich.
dr inż. Michał Krobicki
01.06.2021
Podkrakowskie i karpackie zajęcia terenowe z geologii (GST, GTR, IOŚ, EZE)
Komunikat 1 (pdf) dotyczący warunków zaliczenia, obowiązkowego wyposażenia i innych dla podkrakowskich i karpackich zajęć terenowych z geologii (GST, GTR, IOŚ, EZE).
dr inż. Monika Pilarz
27.05.2021
Nadmorskie zajęcia terenowe - informacje (GST, GTR, IOŚ)
Terminy turnusów, wyposażenie obowiązkowe, zakwaterowanie i inne w komunikatcie (pdf).

dr inż. Sławomir Bębenek; [45-40]
19.03.2021
Kierunek Geoturystyka (I st.) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”
Studia z Przyszłością

Z przyjemnością informujemy, że decyzją recenzentów zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej kierunek Geoturystyka (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

Certyfikat Studia z Przyszłością
dr hab. Anna Waśkowska Prof. AGH
18.12.2020
Zasady dyplomowania (1 st.)
Szanowni Państwo,

w dokumencie pdf znajdują się aktualne zasady dyplomowania studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Geoturystyka na WGGiOŚ AGH.
Aleksandra Wójcik
13.07.2020
Praktyka z kartografii turystycznej
Szanowni Państwo,

Komunikat dotyczący praktyki z kartografii turystycznej Komunikat.


dr inż. Renata Stadnik
08.07.2020
Rejestracja i obrona pracy dyplomowej
Szanowni Państwo,

Komunikat dotyczący rejestracji i obrony pracy dyplomowej Komunikat.


Aleksandra Wójcik
28.06.2020
Już w sprzedaży Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny
W  sprzedażySzanowni Państwo,

Wreszcie w sprzedaży pojawił się przewodnik geologiczny Geostrada Sudecka. To duża, 3-tomowa publikacja opisująca 43 wybrane, najbardziej interesujące pod względem geologicznym miejsca w położone polskiej części Sudetów i na ich przedgórzu. Geostrada Sudecka jest trasą turystyczną biegnąca od Bogatyni na północnym zachodzie do czeskiej Opawy na południowym wschodzie. Więcej na temat całej publikacji i poszczególnych jej tomów można dowiedzieć się tutaj. Z publikacją można zapoznać się w bibliotekach AGH (Bibliotece Głównej i wydziałowej).

Publikację można zakupić w Wydawnictwach AGH.

Ciekawej lektury życzą redaktorzy
Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej i Jan Barmuta
10.06.2020
Wybór tematów projektu dyplomowych
Szanowni Państwo,

Zapisy na wybrany temat projektu dyplomowego odbywają się drogą e-mailową poprzez przesłanie informacji na adres sekretariatu Katedry: kgoig@agh.edu.pl. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Sekretariat zawsze udziela informacji zwrotnej o przypisaniu lub nie do danego tematu. Wszelkie pytania i niejasności również prosimy kierować na powyższy adres e-mailowy. Po przypisaniu do konkretnego tematu prosimy o nawiązanie kontaktu z opiekunem projektu dyplomowego w celu określenia trybu i harmonogramu prac umożliwiających terminową realizację praktyki oraz samego projektu. Prosimy o kontakt przed końcem cz. podstawowej letniej sesji egzaminacyjnej (14 lipca b.r.). Zaliczenie Praktyki dyplomowej jest warunkiem koniecznym do uzyskania wpisu na semestr poprzedzający semestr dyplomowy.

Z poważaniem,
Aleksandra Wójcik
15.05.2020
Wybór tematów prac magisterskich
Szanowni Państwo,

zapisy na temat pracy dyplomowej odbywają się drogą mailową: proszę o przesłanie informacji o wybranym temacie pracy na adres sekretariatu Katedry: kgoig@agh.edu.pl. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem,
Aleksandra Wójcik
04.05.2020
Konsultacje w okresie epidemii COVID-19
Szanowni Państwo,
W związku z przedłużającym się okresem epidemii COVID-19, zmianie ulegają sposoby konsultacji pracowników naszej katedry ze studentami. Szczegóły zamieszczono w dokumencie pdf
Aleksandra Wójcik
16.03.2020
Ogłoszenie w związku z epidemią COVID-19
Szanowni Państwo,
W związku z Zarządzeniami JM Rektora AGH oraz decyzjami Dziekana WGGiOŚ dotyczącymi trybu funkcjonowania AGH w okresie stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że od dnia 17 marca 2020 do dowołania sekretariat KGOiG załatwia sprawy interesantów wyłącznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Załatwiane są wyłącznie sprawy niecierpiące zwłoki, których terminu nie można przełożyć. W przypadku konieczności przekazania dokumentów sekretariat drogą mailową lub telefoniczną poda instrukcje dotyczące przekazania bez bezpośredniego kontaktu stron.
Aleksandra Wójcik
 

Jest! - ukazał się e-podręcznik Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne

Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne

Ukazała się I cześć e-podręcznika Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne autorstwa naszych kolegów pod redakcją prof dr hab. inż. Tadeusza Słomki

Więcej

Wyróżnienia dla naszych pracowników

dr inż. Ewa Welc

Nasi Koledzy - dr inż. Ewa Welc i dr inż. Krzysztof Miśkiewicz otrzymali prestiżowe wyróżnienia.

Więcej

Grant EOG na rozwój edukacji z zakresu geoturystyki i geoparków

EOG grant - Program Edukacja

W ramach Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), pracownicy KGOiG otrzymali grant na projekt "Geoturystyka i geoparki – rozwój edukacji w naukach o Ziemi i środowisku dla zrównoważonych społeczeństw".

Więcej
 
 

Nagrody dla publikacji "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny"

Nagroda dla Przewodnika po Geostradzie Sudeckiej

W ramach konkursów towarzyszących 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła nagrody.

Więcej

Metodyka oceny georóżnorodności

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Nakładem Wydawnictw AGH ukazała się książka Tomasza Bartusia p.t. "Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia".

Więcej

Tytuł Małopolanina Roku dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020.

Więcej