Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

25 października 2018 roku odbyła się uroczysta Sesja Naukowa w pierwszą rocznicę śmierci prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka (1931 – 2017).

prof. dr. hab. inż. Janusz Kotlarczyk

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za udział w Sesji. Wygłoszone referaty mogą zostać wydane w specjalnym zeszycie czasopisma Annales Societatis Geologorum Poloniae poświęconym pamięci prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka. Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt z sekretariatem katedry.Rekrutacja

Rekrutacja


W roku akademickim 2018/2019 zapraszamy na studia na kierunku Turystyka i rekreacja.


Przełęcz Snozka

Do dyspozycji absolwentów studiów pierwszego stopnia Turystyki i Rekreacji przygotowaliśmy na drugim stopniu specjalności: Geoturystyka, Ekoturystyka i Turystyka uzdrowiskowa.
Studia na naszych specjalnościach dadzą wam niepowtarzalną okazję rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz przygotują was do pracy w prężnie rozwijającym się sektorze turystycznym.


Przełęcz Snozka

Kandydaci powinni składać dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dodatkowe informacje na temat opisu kierunku studiów.


Facebook
Turystyka i rekreacja
Specjalność - Geoturystyka
Ekoturystyka
Specjalność - Turystyka uzdrowiskowa
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej