Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka


Rekrutacja

Historia Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki

Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki swoimi początkami sięga roku 1920, kiedy to na Wydziale Górniczym AG powstał Zakład Geologii Ogólnej i Paleontologii, a następnie w 1926 roku samodzielny Zakład Geologii Ogólnej kierowany przez prof. Walerego Goetla. W 1951 roku, po reorganizacji Uczelni i powołaniu Wydziału Geologiczno - Poszukiwawczego, Zakład Geologii Ogólnej funkcjonował w obrębie Katedry Geologii, początkowo pod kierownictwem prof. Walerego Goetla, a od roku 1960 - prof. Henryka Świdzińskiego. W ramach kolejnych reorganizacji Wydziału w 1969 roku, otrzymał nazwę Zakładu Geologii Dynamicznej i znalazł się w obrębie Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgli. Kierownikiem Zakładu i dyrektorem Instytutu został docent Janusz Kotlarczyk. W roku 1974, Zakład otrzymał nazwę Geologii Ogólnej i Matematycznej i wszedł w struktury (w trakcie kolejnej reorganizacji) Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych. W 1992 roku Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy zmienił nazwę na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład stał się samodzielną jednostką. Od chwili powstania powstania, jego pracownicy prowadzili zajęcia (wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe) z zakresu podstawowych nauk geologicznych: Geologii ogólnej, Geologii dynamicznej, Zarysu geologii, Nauk o Ziemi, Podstaw geologii, Geologii, Mineralogii i Petrografii. Pracownicy Zakładu Geologii Ogólnej i Matematycznej prowadzili także zajęcia dla słuchaczy studium doktoranckiego w zakresie metod matematycznych i informatycznych w geologii. Po Profesorze Kotlarczyku, kierownikiem Zakładu został dr hab. inż. Tadeusz Słomka, prof. AGH.

Trzon działalności dydaktycznej Zakładu stanowiły zajęcia prowadzone dla studentów studiów dziennych i zaocznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydziału Górniczego, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz studentów Studium Techniczno-Przyrodniczego na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Dla studentów macierzystego Wydziału, Katedra prowadziła wykłady i ćwiczenia ze statystyki i matematyki oraz ćwiczenia terenowe z geologii ogólnej i dynamicznej w kilku rejonach kraju o zróżnicowanej budowie geologicznej. (monoklina śląsko-krakowska, Karpaty fliszowe, pieniński pas skałkowy, Sudety, synekliza perybałtycka, okazjonalnie także Tatry). W kolejnych latach powołano, z inicjatywy i przy znacznym udziale pracowników Katedry specjalności geoturystyka i geoinformatyka. W tamtym okresie, dla specjalności geoturystyka i geoinformatyka pojawiły się nowe przedmioty prowadzone przez pracowników: Atrakcje geoturystyczne Polski i Świata, Systemy komputerowe w turystyce, Krajobrazy Ziemi, Wybrzeża morskie, Metody matematyczne w geologii, Modelowanie numeryczne w geologii, Reprezentatywne opróbowanie geologiczne, Metody matematyczne w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż, Programowanie w systemie Visual Basic, Rozpoznawanie obrazów i sieci neuronowe w naukach o Ziemi.

Studenci niektórych specjalności mogą brać udział w zajęciach z zakresu: sedymentologii, morskiej geologii złożowej, geotektonicznych podstaw poszukiwań złóż, z zakresu geologii matematycznej: metody matematyczne w geologii (także dla studentów UJ), metody matematyczne w poszukiwaniach złóż. Pracownicy Katedry prowadzili liczne przedmioty fakultatywne cieszcące się dużym zainteresowaniem studentw Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, a także innych Wydziałów AGH i UJ: w zakresie komputerowego wspomagania badań geologicznych i w zakresie nauk o Ziemi: glacjologia, geologia planetarna, a także z innych dziedzin: archeoastronomia, absolwent WGGiOŚ biznesmenem.

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

W trakcie kolejnej reorganizacji w 2006 roku, w wyniku połączenia z Zakładem Ochrony Środowiska oraz częścią pracowników Zakładu Stratygrafii i Geologii Regionalnej, Zakład Geologii Ogólnej i Matematycznej utworzył Zakład Geologii Podstawowej i Ochrony Środowiska, który szybko, w 2007 roku został przemianowany na Katedrę Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki. Jej pierwszym kierownikiem (2007-2011) został prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

W roku 2011, Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki została przekształcona w Katedrę Geologii Ogólnej i Geoturystyki. W latach 2011-18 kierownikiem katedry był dr hab. inż. Marek Doktor (prof. AGH). Obecnie stanowisko kierownika Katedry piastuje dr hab. Anna Waśkowska.

 
 

Nagrody dla publikacji "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny"

Nagroda dla Przewodnika po Geostradzie Sudeckiej

W ramach konkursów towarzyszących 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła nagrody.

Więcej

Tytuł Małopolanina Roku dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020.

Więcej

Odszedł dr hab. inż. Marek Doktor

Profesor Marek Doktor - wspomnienie

19 sierpnia 2020 r. odszedł wybitny naukowiec, geolog, polarnik, popularyzator wiedzy o Ziemi, fotograf, wspaniały nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, nasz Kolega dr hab. inż. Marek Doktor

Więcej
 

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

5 kwietnia 2020 r., w Niedzielę Palmową, po dziesięciu miesiącach walki z chorobą, zmarł w Krakowie wybitny naukowiec, znakomity geolog, zapalony przyrodnik i wspaniały nauczyciel akademicki i nasz Kolega prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

Więcej

Metodyka oceny georóżnorodności

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Nakładem Wydawnictw AGH ukazała się książka Tomasza Bartusia p.t. "Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia".

Więcej

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny

Nakładem Wydawnictw AGH ukazało się 3-tomowe wydawnictwo geologiczne "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny". Jest to duża, 3-tomowa publikacja opisująca 43 wybrane, najbardziej interesujące pod względem geologicznym miejsca położone w polskiej części Sudetów i na ich przedgórzu.

Więcej