Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Katedra Geologii Oglnej i Geoturystyki

Kadra

Kierownik Katedry

Pracownicy samodzielni

Adiunkci

Asystenci

Starsi wykadowcy

Specjalici

Doktoranci

Instrukcja przygotowania danych
 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej