Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Dendrochronologia

Pracownia dendrochronologiczna działa od 1992 r. Głównym celem badawczym działającej od 1992 r. pracowni dendrochronologicznej jest datowanie bezwzględne drewna pochodzącego z osadów, wykopalisk archeologicznych, zabytkowych budynków oraz zabytków ruchomych. Jednostka dysponuje bardzo bogatą kolekcją datowanych próbek drewna z obszaru Polski. Zestawione chronologie bezwzględne pozwalają na datowanie z dokładnością roczną drewna dębowego z ostatnich 4000 lat oraz drewna gatunków iglastych: sosny, jodły świerka z ostatniego tysiąclecia. W niektórych przypadkach możliwe jest obok datowania określenie sezonu w którym drzewo zostało ścięte (powalone). W przypadku drewna starszego niż zasięg chronologii datowanie przeprowadzamy metodą dopasowania krzywych, łączącą analizę dendrochronologiczną i radiowęglową. Obok określania wieku możliwa jest również identyfikacja miejsca pochodzenia drewna, co jest szczególnie ważne w przypadku zabytków ruchomych czy drewna konstrukcyjnego. Na podstawie sekwencji przyrostów rocznych prowadzone są również badania pozwalające na rekonstrukcje paleoklimatyczne. Do tego celu wykorzystywane jest zarówno drewno drzew rosnących jak i próbki drewna konstrukcyjnego oraz drewno subfosylne. Rekonstrukcje zmian termicznych i wilgotnościowych jak również innych zdarzeń klimatycznych przeprowadzane są nie tylko na podstawie sekwencji przyrostów rocznych ale także stosunków izotopów stabilnych: węgla i tlenu w drewnie.

 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej