Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

RekrutacjaAnalizy przestrzenne i kartografia

Ważną część zainteresowań naukowych pracownikow Katedry stanowią analizy przestrzenne. Są one wykonywane w kontekście tworzenia dokumentacji geologicznej złóż oraz w kontekście ochrony przyrody. W ramach geologii złożowej, przy udziale różnorodnych metod matematycznych, głównie geostatystycznych tworzone są modele zmienności parametrów złożowych złóż surowców energetycznych. Kontekst ochrony przyrody obejmuje różnorodne analizy abiotycznych elementów środowiska z zakresu ekologii krajobrazu, geomorfometrii i inne. Katedra prowadzi także prace kartograficzne z zakresu geologii podstawowej, geoturystyki i ochrony dziedzictwa geologiczno-górniczego.

 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej