Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Geoturystyka

Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe związane z geologicznymi podstawami rozwoju turystyki – geoturystyką. W ramach tej działalności zajmują się problematyką promowania i ochrony dziedzictwa geologicznego, edukacji geologicznej i popularyzacji nauk o Ziemi. Jednym z podstawowych zadań jest opracowywanie metod inwentaryzacji i oceny geostanowisk dla potrzeb rozwoju turystyki i testowanie ich na obszarach o dużej georóżnorodności. Badania koncentrują się na zagadnieniach geologicznych i geomorfologicznych w turystyce, ale również na ich szerszym kontekście geograficznym, na przykład na wpływie geoturystyki na aspekty socjologiczne, ekonomiczne czy kulturowe. W ramach działalności geoturystycznej Pracownicy Katedry aktywnie współpracują z jednostkami samorządowymi, geoparkami krajowymi i światowymi, geocentrami i szeroko rozumianym przemysłem turystycznym.


Główne kierunki zainteresowań:

 • prezentacja unikalnych miejsc i obszarów o geologicznej i geomorfologicznej wartości pod kątem możliwości wykreowania nowej atrakcji geoturystycznej,
 • analiza porównawcza geo-infrastruktury istniejącej w różnych krajach,
 • metodologia oceny środowiska przyrodniczego w turystyce,
 • sposoby udostępniania geostanowisk do zwiedzania i tworzenie geo-produktów,
 • metody interpretacji wiedzy geologicznej dla szerokiej grupy odbiorców,
 • metody tworzenia obiektu geoturstycznego, jego funkcje i znaczenie,
 • usługi świadczone w zakresie geoturystyki,
 • problemy badawcze w ocenie georóżnorodności,
 • wiedza z zakresu geologii na różnych poziomach edukacji,
 • znaczenie geoturystyki dla geoochrony i metod zabezpieczania geostanowisk przed wzmożonym ruchem turystycznym,
 • tworzenie i zarządzanie geoparkami,
 • planowanie i zarządzanie w geoturystyce.
 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej