Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

25 października 2018 roku odbyła się uroczysta Sesja Naukowa w pierwszą rocznicę śmierci prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka (1931 – 2017).

prof. dr. hab. inż. Janusz Kotlarczyk

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za udział w Sesji. Wygłoszone referaty mogą zostać wydane w specjalnym zeszycie czasopisma Annales Societatis Geologorum Poloniae poświęconym pamięci prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka. Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt z sekretariatem katedry.Rekrutacja

Mineralogia

Działalność naukowa pracowników Katedry dotyczy następujących zagadnień badawczych:

  • Spektroskopia ramanowska i IR minerałów
  • Krystalochemia grupy berylów i granatów
  • Rzadkie minerały z różnych lokalizacji na świecie i w Sudetach
  • Mineralogia i petrografia pegmatytów sudeckich
  • Badania meteorytów
  • Barwa minerałów
  • Badania kamieni szlachetnych metodami nieniszczącymi
  • Szereg tematów badawczych prowadzi się we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz kolekcjonerami minerałów.

 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej