Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Mineralogia

Działalność naukowa pracowników Katedry dotyczy następujących zagadnień badawczych:

  • Spektroskopia ramanowska i IR minerałów
  • Krystalochemia grupy berylów i granatów
  • Rzadkie minerały z różnych lokalizacji na świecie i w Sudetach
  • Mineralogia i petrografia pegmatytów sudeckich
  • Badania meteorytów
  • Barwa minerałów
  • Badania kamieni szlachetnych metodami nieniszczącymi
  • Szereg tematów badawczych prowadzi się we współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz kolekcjonerami minerałów.

 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej