Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

25 października 2018 roku odbyła się uroczysta Sesja Naukowa w pierwszą rocznicę śmierci prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka (1931 – 2017).

prof. dr. hab. inż. Janusz Kotlarczyk

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za udział w Sesji. Wygłoszone referaty mogą zostać wydane w specjalnym zeszycie czasopisma Annales Societatis Geologorum Poloniae poświęconym pamięci prof. dr. hab. inż. Janusza Kotlarczyka. Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt z sekretariatem katedry.Rekrutacja

Stratygrafia i geologia regionalna

W naszej aktywności stratygrafia jest jedną z ważniejszych gałęzi badań naukowych. Są one oparte na studiach zarówno makro- jak i mikro-paleontologicznych, które pomagają przygotować liczne biostratygraficzne schematy różnych regionów polskich Karpat i Niżu Polskiego. Uczestniczyliśmy również w opracowaniu Tabeli Stratygraficznej Polski opublikowanej w 2008 roku przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z litostratygraficznym schematem obszaru Karpat. Dodatkowo, na podstawie badań paleontologicznych, które są skoncentrowane na analizie otwornic, radiolarii, amonitów, ramienionogów, małży i skorupiaków próbujemy rekonstruować dawne paleośrodowiska licznych polskich basenów sedymentacyjnych i paleobiogeograficzne ich rozprzestrzenienie, nawet w kontekście ogólnoświatowym. Z drugiej strony, takie podstawowe prace stratygraficzne są fundamentalne dla opisu struktur geologicznych regionów zarówno orogenicznych (Karpaty, Góry Świętokrzyskie, Sudety) jak i nie orogenicznych (Niż Polski).

 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej