Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Stratygrafia i geologia regionalna

W naszej aktywności stratygrafia jest jedną z ważniejszych gałęzi badań naukowych. Są one oparte na studiach zarówno makro- jak i mikro-paleontologicznych, które pomagają przygotować liczne biostratygraficzne schematy różnych regionów polskich Karpat i Niżu Polskiego. Uczestniczyliśmy również w opracowaniu Tabeli Stratygraficznej Polski opublikowanej w 2008 roku przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z litostratygraficznym schematem obszaru Karpat. Dodatkowo, na podstawie badań paleontologicznych, które są skoncentrowane na analizie otwornic, radiolarii, amonitów, ramienionogów, małży i skorupiaków próbujemy rekonstruować dawne paleośrodowiska licznych polskich basenów sedymentacyjnych i paleobiogeograficzne ich rozprzestrzenienie, nawet w kontekście ogólnoświatowym. Z drugiej strony, takie podstawowe prace stratygraficzne są fundamentalne dla opisu struktur geologicznych regionów zarówno orogenicznych (Karpaty, Góry Świętokrzyskie, Sudety) jak i nie orogenicznych (Niż Polski).

 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej