Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka


Katalog obiektów geoturystycznych

Kierownik umowy:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Redakcja:

Tadeusz Słomka, Marek Doktor, Andrzej Joniec, Alicja Kicińska-Świderska

Autorzy:

Stefan W. Alexandrowicz, Zofia Alexandrowicz, Marek Awdankiewicz, Tomasz Bartuś, Sławomir Bębenek, Marek Brzeziński, Maria Czuj-Górniak, Ryszard Dobracki, Marek Doktor, Ireneusz Felisiak, Jan Golonka, Michał Gradziński, Ryszard Gradziński, Joanna Haydukiewicz, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Leszek Jankowski, Piotr Jasiński, Andrzej Joniec, Jarosław Kędzierski, Alicja Kicińska-Świderska, Robert Kopciowski, Andrzej Krawczyk, Mirosław Krawczyk, Katarzyna Król, Ryszard Kryza, Maria Kuleta, Aneta Makowska, Tomasz Malata, Wojciech Mastej, Jacek Matyszkiewicz, Marcin Mazurowski, Wojciech Mayer, Krzysztof Miśkiewicz, Antoni Muszer, Jolanta Muszer, Maria Nowak, Tadeusz Leśniak, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Małgorzata Schiewe, Elżbieta Słomka, Tadeusz Słomka, Robert J. Sokołowski, Tadeusz Sokołowski, Renata Stadnik, Michał Stefaniuk, Piotr Strzeboński, Wiesław Trela, Anna Waśkowska-Oliwa, Jurand Wojewoda, Stanisława Zbroja.

Treść projektu:

Projekt został wykonany na zamówienie Ministerstwa Środowiska i sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawą wykonania prac była umowa nr 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D zawarta dnia 29 grudnia 2004 r. pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a Ministrem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Katalog jest efektem pracy wielu geologów, geografów i osób zawodowo związanych z ochroną środowiska reprezentujących wiele instytucji naukowych i jednostek administracyjnych.

Celem pracy był rozpoznanie, wytypowanie i udokumentowanie różnorodnych obiektów geoturystycznych znajdujących się we wszystkich województwach naszego kraju, w oparciu o zatwierdzone i zaproponowane do zatwierdzenia stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Spośród wytypowanych ponad 600 nowych propozycji stanowisk dokumentacyjnych, wybranych zostało 300 najciekawszych oraz najbardziej wartościowych pod względem naukowo - dydaktycznym. Z tej listy, powiększonej o zatwierdzone już wcześniej 138 stanowiska dokumentacyjne, wybrano grupę 100 najciekawszych obiektów geoturystycznych.

W katalogu starano się oddać złożoność budowy geologicznej Polski, jednostek litostratygraficznych odsłaniających się na powierzchni terenu, nagrmadzeń skamieniałości, minerałów, bogactw form geomorfologicznych, procesów geologicznych jakie miały miejsce w historii oraz zachodzących współcześnie, a przede wszystkim zaznajomić jak najszersze grono odbiorców z fascynujacym pięknem przyrody nieożywionej. Katalog kierujemy do osób zainteresowanych zawodowo i amatorsko propagowaniem zagadnień z zakresu nauk o Ziemi, głównie geologii, geografii, ochrony przyrody, ale i turystyki. Wiele z tych miejsc zostało już odkrytych, ale znaczna ich część czeka na swoje zagospodarowanie i zainteresowanie ze strony administracji lokalnej czy organizatorów turystyki.

Mamy nadzieje, że praca znajdująca się w Państwa rękach wzbudzi zainteresowanie i zachęci do ciekawych geoturystycznych wycieczek.

Katalog - spis treści
 
 

Grant EOG na rozwój edukacji z zakresu geoturystyki i geoparków

EOG grant - Program Edukacja

W ramach Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), pracownicy KGOiG otrzymali grant na projekt "Geoturystyka i geoparki – rozwój edukacji w naukach o Ziemi i środowisku dla zrównoważonych społeczeństw".

Więcej

Nagrody dla publikacji "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny"

Nagroda dla Przewodnika po Geostradzie Sudeckiej

W ramach konkursów towarzyszących 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła nagrody.

Więcej

Tytuł Małopolanina Roku dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020.

Więcej
 

Odszedł dr hab. inż. Marek Doktor

Profesor Marek Doktor - wspomnienie

19 sierpnia 2020 r. odszedł wybitny naukowiec, geolog, polarnik, popularyzator wiedzy o Ziemi, fotograf, wspaniały nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, nasz Kolega dr hab. inż. Marek Doktor

Więcej

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

5 kwietnia 2020 r., w Niedzielę Palmową, po dziesięciu miesiącach walki z chorobą, zmarł w Krakowie wybitny naukowiec, znakomity geolog, zapalony przyrodnik i wspaniały nauczyciel akademicki i nasz Kolega prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

Więcej

Metodyka oceny georóżnorodności

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Nakładem Wydawnictw AGH ukazała się książka Tomasza Bartusia p.t. "Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia".

Więcej