Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Katalog obiektów geoturystycznych

Kierownik umowy:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Redakcja:

Tadeusz Słomka, Marek Doktor, Andrzej Joniec, Alicja Kicińska-Świderska

Autorzy:

Stefan W. Alexandrowicz, Zofia Alexandrowicz, Marek Awdankiewicz, Tomasz Bartuś, Sławomir Bębenek, Marek Brzeziński, Maria Czuj-Górniak, Ryszard Dobracki, Marek Doktor, Ireneusz Felisiak, Jan Golonka, Michał Gradziński, Ryszard Gradziński, Joanna Haydukiewicz, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Leszek Jankowski, Piotr Jasiński, Andrzej Joniec, Jarosław Kędzierski, Alicja Kicińska-Świderska, Robert Kopciowski, Andrzej Krawczyk, Mirosław Krawczyk, Katarzyna Król, Ryszard Kryza, Maria Kuleta, Aneta Makowska, Tomasz Malata, Wojciech Mastej, Jacek Matyszkiewicz, Marcin Mazurowski, Wojciech Mayer, Krzysztof Miśkiewicz, Antoni Muszer, Jolanta Muszer, Maria Nowak, Tadeusz Leśniak, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Małgorzata Schiewe, Elżbieta Słomka, Tadeusz Słomka, Robert J. Sokołowski, Tadeusz Sokołowski, Renata Stadnik, Michał Stefaniuk, Piotr Strzeboński, Wiesław Trela, Anna Waśkowska-Oliwa, Jurand Wojewoda, Stanisława Zbroja.

Treść projektu:

Projekt został wykonany na zamówienie Ministerstwa Środowiska i sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawą wykonania prac była umowa nr 655/2004/Wn-06/FG-go-tx/D zawarta dnia 29 grudnia 2004 r. pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a Ministrem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Katalog jest efektem pracy wielu geologów, geografów i osób zawodowo związanych z ochroną środowiska reprezentujących wiele instytucji naukowych i jednostek administracyjnych.

Celem pracy był rozpoznanie, wytypowanie i udokumentowanie różnorodnych obiektów geoturystycznych znajdujących się we wszystkich województwach naszego kraju, w oparciu o zatwierdzone i zaproponowane do zatwierdzenia stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Spośród wytypowanych ponad 600 nowych propozycji stanowisk dokumentacyjnych, wybranych zostało 300 najciekawszych oraz najbardziej wartościowych pod względem naukowo - dydaktycznym. Z tej listy, powiększonej o zatwierdzone już wcześniej 138 stanowiska dokumentacyjne, wybrano grupę 100 najciekawszych obiektów geoturystycznych.

W katalogu starano się oddać złożoność budowy geologicznej Polski, jednostek litostratygraficznych odsłaniających się na powierzchni terenu, nagrmadzeń skamieniałości, minerałów, bogactw form geomorfologicznych, procesów geologicznych jakie miały miejsce w historii oraz zachodzących współcześnie, a przede wszystkim zaznajomić jak najszersze grono odbiorców z fascynujacym pięknem przyrody nieożywionej. Katalog kierujemy do osób zainteresowanych zawodowo i amatorsko propagowaniem zagadnień z zakresu nauk o Ziemi, głównie geologii, geografii, ochrony przyrody, ale i turystyki. Wiele z tych miejsc zostało już odkrytych, ale znaczna ich część czeka na swoje zagospodarowanie i zainteresowanie ze strony administracji lokalnej czy organizatorów turystyki.

Mamy nadzieje, że praca znajdująca się w Państwa rękach wzbudzi zainteresowanie i zachęci do ciekawych geoturystycznych wycieczek.

Katalog - spis treści
 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej