Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka


Geostrada Sudecka - Studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej

Kierownik umowy:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka*, dr inż Tomasz Bartuś*

Projekt GIS i redakcja opracowań kartograficznych:

dr inż Tomasz Bartuś*

Wykonawcy:

Bartuś T., Mastej W., Stefaniuk M., Łodziński M., Mayer W., Ilcewicz-Stefaniuk D., Doktor M., Bębenek S., Golonka J., Waśkowska-Oliwa A., Słomka E.*
Koźma J., Cwojdziński S., Ihnatowicz A., Pacuła J., Stachowiak A.**
Muszer J.***

Treść projektu:

Projekt został wykonany na zamówienie Ministerstwa Środowiska i sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawą wykonania prac była umowa nr 490/2008/Wn-06/FG-bp-tx/D zawarta dnia 31 grudnia 2008 r. pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a Ministrem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest efektem pracy wielu geologów. Trzon zespołu stanowili pracownicy Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dodatkowo, w ramach kooperacji, w niektórych w pracach nad projektem uczestniczyli pracownicy Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Idea studiów geologiczno-krajobrazowych połączonych z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej służy dokumentacji złożoności budowy geolgicznej Polski, jednostek litostratygraficznych odsłaniających się na powierzchni terenu, nagromadzeń skamieniałości, minerałów, bogactw form geomorfologicznych, procesów geologicznych jakie miały miejsce w historii oraz zachodzących współcześnie. Jednak podstawowym celem, który musi przyświecać wykonawcom takich projektów jest próba zaznajomienia jak najszerszego grona odbiorców z fascynującym pięknem przyrody nieożywionej.

Celem projektu było wykonanie studium geologiczno-krajobrazowych z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej dla obszaru Sudetów stanowiącego podstawę dla przyszłych działań zmierzających do ochrony i promocji geostanowisk na przygranicznych terenach Polski wzdłuż proponowanej trasy turystyczno-rekreacyjnej - Geostrady Sudeckiej. Trasa Geostrady Sudeckiej przebiega wzdłuż głównych grzbietów górskich Sudetów od miejscowości Bogatynia (na NW) do miejscowości Opava (na SE w Republice Czeskiej) przez mało znane obszary gór Polski i Czech, wykorzystując istniejące drogi i przejścia graniczne. Trasa Geostrady Sudeckiej przeznaczona dla turystyki zmotoryzowanej i rowerowej liczy ok. 450 km, w tym na obszarze Polski ok. 240 km. Poniżej przedstawiamy wypracowany w projekcie, optymalny przebieg Geostrady Sudeckiej.

Liczby

Dokładne przebiegi odcinków Geostrady: zachodniosudecka
środkowosudecka
wschodniosudecka

Mamy nadzieję, że praca znajdująca się w Państwa rękach wzbudzi zainteresowanie i zachęci do ciekawych geoturystycznych wycieczek.

Projekt i wykonanie tablic informacyjnych AGH, bud. A0:

Bartuś T.*, Mastej W.*, Łodziński M.*, Słomka K.

* - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydz. Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki
** - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, oddział Dolnośląski we Wrocławiu
*** - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych

Tablice informacyjne: Idea projektu i obiekty geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej
Obiekty geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej
Obiekty geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej

Publikacje:

Słomka T., Bartuś T., Mastej W., Łodziński M., Mayer W., Stefaniuk M., Doktor M., Koźma J., Cwojdziński S., Stachowiak A., 2009. Koncepcja projektu: Geostrada Sudecka - studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej. The Sudetic Geostrada - an idea of geological and landscape studies heritage with inventarization of the objects of abiotic nature. Geoturystyka 4(19), 3-18.

Łodziński M., Mayer W., Stefaniuk M., Bartuś T., Mastej W., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Western Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4(19), 19-42.

Bartuś T., Mastej W., Łodziński M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Środkowosudeckiej. Geotourist attractions of the Central Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4(19), 43-60.

Słomka T., Doktor M., Bartuś T., Mastej W., Łodziński M., 2009. Atrakcje geoturystyczne Geostrady Wschodniosudeckiej. Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada. Geoturystyka 4(19), 61-72.

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000. Geotourist map of the Sudetic Geostrada Trail at 1:25,000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark. [katalog map].

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. Map of geosites of geological and mining heritage of the Sudetic Geostrada Trail on a base topographic map at 1:25,000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapa na 55 ark. [katalog map].

Bartuś, T. (Red.), Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Stefaniuk, M., Łodziński, M., Mayer, W., Doktor, M., Bębenek, S.,Golonka, J., Waśkowska-Oliwa, A., Słomka, E, [i in.], 2012. Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000. Geosites location maps of the Sudetic Geostrada Trail at 1:10,000 scale. Ministerstwo Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski. Kraków, mapy na 43 ark.

Bartuś, T., 2015. Mapy geologiczno-turystyczne Geostrady Sudeckiej - nowa forma edukacji geologicznej; historia projektu, założenia, wyniki. Przegląd Geologiczny 63(12/2), 1450-1454.

Bartuś, T., 2015. Geotourist maps of the Sudetic Geostrada Trail as a new form of popularization of geotourism in the Sudety Mts. Geotourism Geoturystyka 40-41(1-2), 3-18.

Bartuś, T., Łodziński M., Mastej W., Barmuta J. (red.), 2019. Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 1]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 1−406.

Bartuś, T., Łodziński M., Mastej W. (red.), 2019. Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 2]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 1−405.

Bartuś, T., Łodziński M., Mastej W. (red.), 2019. Geostrada Sudecka : przewodnik geologiczny, [T. 3]. Wydawnictwa AGH. Kraków, 1−327.

 
 

Jest! - ukazał się e-podręcznik Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne

Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne

Ukazała się I cześć e-podręcznika Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne autorstwa naszych kolegów pod redakcją prof dr hab. inż. Tadeusza Słomki

Więcej

Wyróżnienia dla naszych pracowników

dr inż. Ewa Welc

Nasi Koledzy - dr inż. Ewa Welc i dr inż. Krzysztof Miśkiewicz otrzymali prestiżowe wyróżnienia.

Więcej

Grant EOG na rozwój edukacji z zakresu geoturystyki i geoparków

EOG grant - Program Edukacja

W ramach Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), pracownicy KGOiG otrzymali grant na projekt "Geoturystyka i geoparki – rozwój edukacji w naukach o Ziemi i środowisku dla zrównoważonych społeczeństw".

Więcej
 
 

Nagrody dla publikacji "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny"

Nagroda dla Przewodnika po Geostradzie Sudeckiej

W ramach konkursów towarzyszących 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła nagrody.

Więcej

Metodyka oceny georóżnorodności

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Nakładem Wydawnictw AGH ukazała się książka Tomasza Bartusia p.t. "Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia".

Więcej

Tytuł Małopolanina Roku dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020.

Więcej