Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka


Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomnikow i rezerwatów przyrody nieożywionej (The Catalogue of Geoturist Sites)

Kierownik umowy:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Redakcja:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Autorzy:

Tomasz Bartuś, Sławomir Bębenek, Marek Doktor, Jan Golonka, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Andrzej Joniec, Marek Krąpiec, Michał Krobicki, Marek Łodziński, Włodzimierz Margielewski, Wojciech Mastej, Wojciech Mayer, Krzysztof Miśkiewicz, Elżbieta Słomka, Tadeusz Słomka, Renata Stadnik, Michał‚ Stefaniuk, Piotr Strzeboński, Jan Urban, Anna Waśkowska, Ewa Welc.

Treść projektu:

Projekt został wykonany na zamówienie Ministerstwa Środowiska i sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawą wykonania prac była umowa nr 523/2010/Wn-50/FG-GO-TX/D pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a Ministrem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest efektem pracy wielu geologów. Trzon zespołu stanowili pracownicy Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Idea studiów geologiczno-krajobrazowych połączonych z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej służy dokumentacji złożoności budowy geolgicznej Polski, jednostek litostratygraficznych odsłaniających się na powierzchni terenu, nagromadzeń skamieniałości, minerałów, bogactw form geomorfologicznych, procesów geologicznych jakie miały miejsce w historii oraz zachodzących współcześnie. Jednak podstawowym celem, który musi przyświecać wykonawcom takich projektów jest próba zaznajomienia jak najszerszego grona odbiorców z fascynującym pięknem przyrody nieożywionej.

Mamy nadzieję, że praca znajdująca się w Państwa rękach wzbudzi zainteresowanie i zachęci do ciekawych geoturystycznych wycieczek.

Publikacje:

Słomka T. (Ed.), Bartuś T., Bębenek S., Doktor M., Golonka J., Ilcewicz-Stefaniuk D., Joniec A., Krąpiec M., Krobicki M., Łodziński M., Mastej W., Mayer W., Miśkiewicz K., Słomka E., Słomka T., Stadnik R., Stefaniuk M., Strzeboński P., Waśkowska A., Welc E., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody niożywionej. The catalogue of geotourist sites in nature reserves and monuments. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Kraków.

Słomka T., Doktor M., 2011. Katalog obiektów geoturystycznych w obrebie pomników przyrody i rezerwatów przyrody nieożywionej. Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 4, 335-339.

Katalog - spis treści
Pobierz (pdf, ok. 40 MB)
 
 

Jest! - ukazał się e-podręcznik Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne

Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne

Ukazała się I cześć e-podręcznika Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne autorstwa naszych kolegów pod redakcją prof dr hab. inż. Tadeusza Słomki

Więcej

Wyróżnienia dla naszych pracowników

dr inż. Ewa Welc

Nasi Koledzy - dr inż. Ewa Welc i dr inż. Krzysztof Miśkiewicz otrzymali prestiżowe wyróżnienia.

Więcej

Grant EOG na rozwój edukacji z zakresu geoturystyki i geoparków

EOG grant - Program Edukacja

W ramach Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), pracownicy KGOiG otrzymali grant na projekt "Geoturystyka i geoparki – rozwój edukacji w naukach o Ziemi i środowisku dla zrównoważonych społeczeństw".

Więcej
 
 

Nagrody dla publikacji "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny"

Nagroda dla Przewodnika po Geostradzie Sudeckiej

W ramach konkursów towarzyszących 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła nagrody.

Więcej

Metodyka oceny georóżnorodności

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Nakładem Wydawnictw AGH ukazała się książka Tomasza Bartusia p.t. "Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia".

Więcej

Tytuł Małopolanina Roku dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020.

Więcej