Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomnikow i rezerwatów przyrody nieożywionej (The Catalogue of Geoturist Sites)

Kierownik umowy:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Redakcja:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Autorzy:

Tomasz Bartuś, Sławomir Bębenek, Marek Doktor, Jan Golonka, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Andrzej Joniec, Marek Krąpiec, Michał Krobicki, Marek Łodziński, Włodzimierz Margielewski, Wojciech Mastej, Wojciech Mayer, Krzysztof Miśkiewicz, Elżbieta Słomka, Tadeusz Słomka, Renata Stadnik, Michał‚ Stefaniuk, Piotr Strzeboński, Jan Urban, Anna Waśkowska, Ewa Welc.

Treść projektu:

Projekt został wykonany na zamówienie Ministerstwa Środowiska i sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawą wykonania prac była umowa nr 523/2010/Wn-50/FG-GO-TX/D pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a Ministrem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest efektem pracy wielu geologów. Trzon zespołu stanowili pracownicy Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Idea studiów geologiczno-krajobrazowych połączonych z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej służy dokumentacji złożoności budowy geolgicznej Polski, jednostek litostratygraficznych odsłaniających się na powierzchni terenu, nagromadzeń skamieniałości, minerałów, bogactw form geomorfologicznych, procesów geologicznych jakie miały miejsce w historii oraz zachodzących współcześnie. Jednak podstawowym celem, który musi przyświecać wykonawcom takich projektów jest próba zaznajomienia jak najszerszego grona odbiorców z fascynującym pięknem przyrody nieożywionej.

Mamy nadzieję, że praca znajdująca się w Państwa rękach wzbudzi zainteresowanie i zachęci do ciekawych geoturystycznych wycieczek.

Publikacje:

Słomka T. (Ed.), Bartuś T., Bębenek S., Doktor M., Golonka J., Ilcewicz-Stefaniuk D., Joniec A., Krąpiec M., Krobicki M., Łodziński M., Mastej W., Mayer W., Miśkiewicz K., Słomka E., Słomka T., Stadnik R., Stefaniuk M., Strzeboński P., Waśkowska A., Welc E., 2012. Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody niożywionej. The catalogue of geotourist sites in nature reserves and monuments. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Kraków.

Słomka T., Doktor M., 2011. Katalog obiektów geoturystycznych w obrebie pomników przyrody i rezerwatów przyrody nieożywionej. Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 4, 335-339.

Katalog - spis treści
Pobierz (pdf, ok. 40 MB)
 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej