Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka


Grant EOG na rozwój edukacji z zakresu geoturystyki i geoparków


EOG grant - Program Edukacja

W ramach Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), pracownicy Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, we współpracy z Geoparkiem Świętokrzyskim UNESCO oraz partnerami z Islandii (University Centre of South Iceland, Katla UNESCO Global Geopark) będą realizować projekt pt. Geoturystyka i geoparki – rozwój edukacji w naukach o Ziemi i środowisku dla zrównoważonych społeczeństw. Celem projektu jest podniesienia jakości kształcenia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, opracowanie dobrych praktyk w geoedukacji oraz umiędzynarodowienie dorobku Wydziału z zakresu geoturystyki.

Listę rankingową projektów II naboru wniosków Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021) można zobaczyć tutaj: https://education.org.pl


Kierownik grantu:

dr inż. Krzysztof Miśkiewicz


Główni wykonawcy:

dr inż. Krzysztof Miśkiewicz, dr inż. Ewa Welc, dr hab. Anna Waśkowska, prof. AGH


Czas realizacji projektu:

04.2022 – 10.2023 r.


Fundusz:

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.


Strona projektu: https://eeagrants.org

 
 

Jest! - ukazał się e-podręcznik Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne

Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne

Ukazała się I cześć e-podręcznika Geologia cz. I - Ziemia i procesy endogeniczne autorstwa naszych kolegów pod redakcją prof dr hab. inż. Tadeusza Słomki

Więcej

Wyróżnienia dla naszych pracowników

dr inż. Ewa Welc

Nasi Koledzy - dr inż. Ewa Welc i dr inż. Krzysztof Miśkiewicz otrzymali prestiżowe wyróżnienia.

Więcej

Grant EOG na rozwój edukacji z zakresu geoturystyki i geoparków

EOG grant - Program Edukacja

W ramach Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), pracownicy KGOiG otrzymali grant na projekt "Geoturystyka i geoparki – rozwój edukacji w naukach o Ziemi i środowisku dla zrównoważonych społeczeństw".

Więcej
 
 

Nagrody dla publikacji "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny"

Nagroda dla Przewodnika po Geostradzie Sudeckiej

W ramach konkursów towarzyszących 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła nagrody.

Więcej

Metodyka oceny georóżnorodności

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Nakładem Wydawnictw AGH ukazała się książka Tomasza Bartusia p.t. "Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia".

Więcej

Tytuł Małopolanina Roku dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020.

Więcej