Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka


Rekrutacja

Western Tethys meets Eastern Tethys - geodynamical, paleoceanographical and paleobiogeographical events (UNESCO)


Uczestnicy

Krobicki M., Starzec K., Kowal-Kasprzyk J. i in.


Treść projektu:

Celem pięcioletniego (2020-2024) międzynarodowego projektu UNESCO IGCP-710 jest współpraca geologów z krajów „zachodniej i wschodniej Tetydy” (Maroko/Iberia – SE Azja) w celu ustanowienia ram i wspólnej koncepcji tektonostratygraficznej, paleogeograficznej czy/i paleoceanograficznej najmłodszego paleozoiku – mezozoiku (karbon-kreda), ze szczególnym uwzględnieniem historii permsko-jurajskiej.

Projekt IGCP-710 skupia się na porównaniu zachodniej i wschodniej części Tetydy w trzech głównych obszarach:

  • rekonstrukcja geodynamiczna Oceany Tetydy (schematy tektonostratygraficzne),
  • rekonstrukcja warunków paleoceanograficznych między zachodnią i wschodnią Tetydą oraz zmiany cyrkulacji oceanicznych (głównie w oparciu o pan-globalne „wydarzenia sedymentologiczne”) po geodynamicznych reorganizacjach (w tym rozpad Pangei),
  • paleobiogeograficzne aspekty rozmieszczenia/migracji fauny i flory.

Ponad 100 uczestników z wielu krajów „alpejskiej” Europy jak i Azji przeprowadzi interdyscyplinarne badania w reprezentatywnych regionach, które są albo geologicznie krytyczne, albo nie posiadają odpowiednich danych, z zastosowaniem naukowych podejść i technik w zakresie zróżnicowanych dyscyplin takich jak paleontologia, stratygrafia, sedymentologia, paleogeografia, petrologia, geochemia, geologia strukturalna, paleomagnetyzm, tektonika i geofizyka. Projekt IGCP-710 uwzględnia także współpracę z innymi projektami IGCP (np. 700 – Carbonate buildups in South East Asia).

 
 

Nagrody dla publikacji "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny"

Nagroda dla Przewodnika po Geostradzie Sudeckiej

W ramach konkursów towarzyszących 24. Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie w 2021 roku publikacja "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" zobyła nagrody.

Więcej

Tytuł Małopolanina Roku dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020.

Więcej

Odszedł dr hab. inż. Marek Doktor

Profesor Marek Doktor - wspomnienie

19 sierpnia 2020 r. odszedł wybitny naukowiec, geolog, polarnik, popularyzator wiedzy o Ziemi, fotograf, wspaniały nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Geologii Ogólnej i Geoturystyki, nasz Kolega dr hab. inż. Marek Doktor

Więcej
 

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

Profesor Jacek Rajchel - wspomnienie

5 kwietnia 2020 r., w Niedzielę Palmową, po dziesięciu miesiącach walki z chorobą, zmarł w Krakowie wybitny naukowiec, znakomity geolog, zapalony przyrodnik i wspaniały nauczyciel akademicki i nasz Kolega prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel

Więcej

Metodyka oceny georóżnorodności

Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia

Nakładem Wydawnictw AGH ukazała się książka Tomasza Bartusia p.t. "Struktura i różnorodność abiotycznych komponentów krajobrazu w ocenie i delimitacji obszarów chronionych na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otoczenia".

Więcej

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny

Nakładem Wydawnictw AGH ukazało się 3-tomowe wydawnictwo geologiczne "Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny". Jest to duża, 3-tomowa publikacja opisująca 43 wybrane, najbardziej interesujące pod względem geologicznym miejsca położone w polskiej części Sudetów i na ich przedgórzu.

Więcej