Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystykaGeostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1

Redakcja:

Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej, Jan Barmuta

Autorzy:

Maria Barmuta, Jan Barmuta, Tomasz Bartuś, Jan Golonka, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Marek Łodziński, Wojciech Mastej, Wojciech Mayer, Michał Stefaniuk


typ publikacji: monografia
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 406
wydawca / dystrybucja: Wydawnictwa AGH
rok wydania: 2019

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1

W pierwszym tomie przewodnika geologicznego Geostrada Sudecka opisano łącznie 8 najbardziej atrakcyjnych geostanowisk, tzw. obiektów geoturystycznych (OGT), położonych w kolejności z zachodu na wschód wzdłuż polskich odcinków Geostrady Sudeckiej, w pasie dziesięciokilometrowej szerokości (po 5 km po obu stronach trasy). Pierwszy obiekt należy do skrajnie zachodniego fragmentu Geostrady Zachodniosudeckiej, a pozostałe siedem do środkowej i wschodniej części Geostrady Zachodniosudeckiej. Tak jak w poprzednich dwóch tomach opisy OGT są poprzedzone informacjami o jednostkach geologicznych, w których te obiekty się znajdują. Dodatkowo w tym tomie zamieszczono rozdziały opisujące powstanie i budowę geologiczną całych Sudetów oraz trzy megacykle występowania magmatyzmu w Sudetach (wczesnopaleozoiczny, późnopaleozoiczny i kenozoiczny). Każdy OGT jest oceniony pod względem atrakcyjności turystycznej za pomocą prostej waloryzacji.


Obiekty Geostrady Środkowosudeckiej znajdują się w Niecce Żytawskiej oraz w Górach i na Pogórzu Izerskim.Książka stanowi pierwszą część obszernego, trzytomowego przewodnika geologicznego prowadzącego wzdłuż Geostrady Sudeckiej przecinającej całe Sudety od zachodu ku wschodowi. W tomie I zaprezentowano osiem geostanowisk położonych na obszarach masywu łużyckiego, niecki żytawskiej oraz metamorfiku izerskiego. Ich dobór został właściwie dokonany. Wśród geostanowisk znalazły się obszary dawnej i współczesnej eksploatacji kopalin, zapory wodne oraz różnego rodzaju obiekty geologiczne i formy morfologiczne. W przewodniku w sposób ciekawy i kompetentny zaprezentowano historię i budowę geologiczną Sudetów oraz omawianych obszarów wraz z doskonałymi opisami poszczególnych geostanowisk. Praca zawiera wyczerpującą bibliografię, obszerny glosariusz, a także przydatny indeks. Publikację wyróżnia nadzwyczaj bogata szata.

(fragment recenzji prof. dra hab. Jerzego Żaby, Uniwersytet Śląski)Przewodnik zwraca uwagę rzetelnością przeglądu literatury i szczegółowością przedstawienia zagadnień geologicznych. Czytelników niebędących geologami zachęci z pewnością do poszerzenia wiedzy z zakresu nauk o Ziemi. Opracowanie omawia poszczególne jednostki geologiczne, na obszarze których położone są przedstawiane stanowiska, a jego wartość podnosi bardzo bogaty materiał ilustracyjny. W tomie I przedstawiono ogólną charakterystykę Geostrady oraz historię geologiczną Sudetów wraz z obszernym omówieniem zjawisk magmowych. Ukazano szczegółowe charakterystyki ośmiu stanowisk zachodniej części Geostrady, usytuowanych na obszarze niecki żytawskiej oraz metamorfiku izerskiego. Wśród nich warte wyróżnienia są kopalnia węgla brunatnego w Turoszowie oraz podziemna trasa turystyczna kopalnia „Św. Jan” w Krobicy.

(fragment recenzji dra hab. Pawła Zagożdżona, Politechnika Wrocławska)Publikację można zakupić w Wydawnictwach AGH. Mamy nadzieje, że praca wzbudzi Państwa zainteresowanie i zachęci do ciekawych geologicznych wycieczek.


fragmenty
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej