Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystykaGeostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2

Redakcja:

Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej

Autorzy:

Jan Barmuta, Tomasz Bartuś, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Marek Łodziński, Wojciech Mastej, Wojciech Mayer, Jolanta Muszer, Michał Stefaniuk


typ publikacji: monografia
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 405
wydawca / dystrybucja: Wydawnictwa AGH
rok wydania: 2019

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2

W drugim tomie przewodnika geologicznego po Geostradzie Sudeckiej opisano łącznie siedemnaście najbardziej atrakcyjnych geostanowisk, tzw. obiektów geoturystycznych (OGT), położonych w kolejności z zachodu na wschód wzdłuż polskich odcinków Geostrady Sudeckiej, w pasie o szerokości około pięciu kilometrów. Tak jak w poprzednim tomie, opisy OGT są poprzedzone informacjami o jednostkach geologicznych, w których te obiekty się znajdują. Każdy OGT jest oceniony pod względem atrakcyjności turystycznej, za pomocą prostej waloryzacji.


Pierwszych osiem obiektów należy do zachodniej części Geostrady, nazwanej Geostradą Zachodniosudecką. Znajdują się one w Górach i na Pogórzu Kaczawskim oraz w Rudawach Janowickich. Pod względem geologicznym leżą w obrębie metamorfiku kaczawskiego, synklinorium północnosudeckiego oraz wschodniego obrzeżenia plutonu karkonoskiego – w metamorfiku Rudaw Janowickich. Kolejnych dziewięć OGT należy do środkowej części Geostrady, nazwanej Geostradą Środkowosudecką. Polska trasa Geostrady Środkowosudeckiej składa się z dwóch odcinków, rozdzielonych czeskim fragmentem Gór Stołowych. Odcinek zachodni jest stosunkowo krótki. Obejmuje obszar pomiędzy Przełęczą Kowarską a Bramą Lubawską. Opisano tu tylko jeden OGT (OGT-17 – Skałki w rezerwacie Kruczy Kamień). Geostrada ponownie wkracza na obszar Polski w Tłumaczowie. W kierunku południowym przecina pasmo Wzgórz Ścinawskich i wkracza w polską część Gór Stołowych. Ich budowę geologiczną opisuje aż sześć obiektów geoturystycznych. Wszystkie OGT Geostrady Środkowosudeckiej opisywane w tym tomie są położone w obrębie jednej z największych geologicznych jednostek strukturalnych Sudetów – synklinorium śródsudeckim.Tom II przewodnika geologicznego po trasie Geostrady Sudeckiej opisuje metamorfik kaczawski, synklinorium północnosudeckie, a także metamorfik Rudaw Janowickich oraz synklinorium śródsudeckie. Omówiono w nim siedemnaście geostanowisk, których doboru dokonano optymalnie i rozsądnie. Wśród nich znalazły się: obszary dawnej i aktualnej eksploatacji kopalin, różnego rodzaju obiekty geologiczne oraz formy morfologiczne. Opisy poszczególnych geostanowisk są merytoryczne, wnikliwe i wszechstronne. Przewodnik jest dziełem oryginalnym i ciekawym. Zawiera obszerny glosariusz, wyczerpującą bibliografię, a także przydatny indeks. Praca jest wyjątkowo bogato ilustrowana; zamieszczono w niej kilkaset figur, wśród których na duże uznanie zasługują umiejętnie dobrane i dobrej jakości fotografie.

(fragment recenzji prof. dra hab. Jerzego Żaby, Uniwersytet Śląski)Przewodnik zwraca uwagę rzetelnością przeglądu literatury i szczegółowością przedstawienia zagadnień geologicznych. Czytelników niebędących geologami zachęci z pewnością do poszerzenia wiedzy z zakresu nauk o Ziemi. Opracowanie omawia poszczególne jednostki geologiczne, na obszarze których położone są przedstawiane stanowiska, a jego wartość podnosi bardzo bogaty materiał ilustracyjny.

W tomie II znajdujemy ciekawe opisy klasycznych odsłonięć law poduszkowych i wapieni krystalicznych na terenie jednostki kaczawskiej. Omówione zostały stanowiska położone w synklinorium północnosudeckim oraz w metamorfiku Rudaw Janowickich, przedstawiono również zróżnicowanie budowy synklinorium śródsudeckiego. Ukazane zostały problemy dotyczące przede wszystkim skał osadowych, ale też efuzywnych.

(fragment recenzji dra hab. Pawła Zagożdżona, Politechnika Wrocławska)Publikację można zakupić w Wydawnictwach AGH. Mamy nadzieje, że praca wzbudzi Państwa zainteresowanie i zachęci do ciekawych geologicznych wycieczek.


spis treści
fragmenty
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej