Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystykaGeostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3

Redakcja:

Tomasz Bartuś, Marek Łodziński, Wojciech Mastej

Autorzy:

Jan Barmuta, Tomasz Bartuś, Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Marek Łodziński, Wojciech Mastej, Wojciech Mayer, Jolanta Muszer, Michał Stefaniuk


typ publikacji: monografia
format: B5
oprawa: twarda
liczba stron: 327
wydawca / dystrybucja: Wydawnictwa AGH
rok wydania: 2019

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3

W trzecim i ostatnim, tomie przewodnika geologicznego Geostrada Sudecka opisano łącznie 17 najbardziej atrakcyjnych geostanowisk, tzw. obiektów geoturystycznych (OGT), położonych w kolejności z zachodu na wschód wzdłuż polskich odcinków Geostrady Sudeckiej, w pasie dziesięciokilometrowej szerokości (po 5 km po obu stronach trasy). Pierwszych 16 obiektów należy do wschodniego fragmentu środkowej części Geostrady (Geostrada Środkowosudecka), a pozostałe dwa do jej wschodniej części (Geostrada Wschodniosudecka). Tak jak w poprzednich dwóch tomach opisy OGT są poprzedzone informacjami o jednostkach geologicznych, w których te obiekty się znajdują. Każdy OGT jest oceniony pod względem atrakcyjności turystycznej za pomocą prostej waloryzacji.


Obiekty Geostrady Środkowosudeckiej znajdują się w Górach Bystrzyckich, Górach Orlickich, rowie górnej Nysy oraz w Górach Złotych. Pod względem geologicznym leżą one w jednej dużej jednostce, zwanej kopułą orlicko-śnieżnicką. Polska część Geostrady Wschodniosudeckiej liczy jedynie 17 km i zawiera tylko dwa OGT. Jest to pętla od Sławniowic do Głuchołaz.Tom III przewodnika geologicznego po trasie Geostrady Sudeckiej opisuje obszary kopuły orlicko-śnieżnickiej oraz Sudetów Wschodnich. Zaprezentowano w nim osiemnaście geostanowisk, których doboru dokonano optymalnie, z uwzględnieniem wielu czynników i uwarunkowań. Omówiono różnego rodzaju zjawiska geologiczne i formy morfologiczne, a także obszary dawnej i współczesnej eksploatacji kopalin oraz tereny użytkowania leczniczych wód mineralnych. Opisy poszczególnych jednostek geologicznych oraz geostanowisk są merytoryczne i niezwykle ciekawe. Przewodnik zawiera obszerny glosariusz, wyczerpującą bibliografię, a także przydatny indeks. Praca jest wyjątkowo bogato ilustrowana; zamieszczono w niej kilkaset figur, w tym oryginalne i wysokiej jakości fotografie.

(fragment recenzji prof. dra hab. Jerzego Żaby, Uniwersytet Śląski)Przewodnik zwraca uwagę rzetelnością przeglądu literatury i szczegółowością przedstawienia zagadnień geologicznych. Czytelników niebędących geologami zachęci z pewnością do poszerzenia wiedzy z zakresu nauk o Ziemi. Opracowanie omawia poszczególne jednostki geologiczne, na obszarze których położone są przedstawiane stanowiska, a jego wartość podnosi bardzo bogaty materiał ilustracyjny. W tomie III znajdziemy charakterystyki stanowisk obserwacyjnych położonych na obszarze ziemi kłodzkiej i Sudetów Wschodnich. Aż osiemnaście odsłonięć ukazuje problematykę skał metamorficznych kopuły orlicko-śnieżnickiej, kenozoicznych bazaltoidów, skał osadowych rowu górnej Nysy Kłodzkiej, uzdrowisk wykorzystujących w swojej działalności różne wody mineralne oraz bloku Sudetów Wschodnich. Warto zwrócić uwagę na trzy przedstawione tu obiekty podziemne.

(fragment recenzji dra hab. Pawła Zagożdżona, Politechnika Wrocławska)Publikację można zakupić w Wydawnictwach AGH. Mamy nadzieje, że praca wzbudzi Państwa zainteresowanie i zachęci do ciekawych geologicznych wycieczek.


spis treści
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2
 
 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej