Department of General Geology and Geotourism

geotourism, sedimentology, regional geology, micropaleontology, dendrochronology, cartography, GIS, spatial modelling, geostatistics

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20


plakat - rekrutacja 2019-20

Kandydaci powinni składać dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dodatkowe informacje na temat opisu kierunku studiów.


plakat informacyjny
folder informacyjny

Facebook