Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

geoturystyka, sedymentologia, geologia regionalna, mikropaleontologia, dendrochronologia, kartografia, GIS, modelowanie przestrzenne, geostatystyka

Rekrutacja

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

Działalność naukowa

Katedra prowadzi badania naukowe w pięciu podstawowych kierunkach. W ramach problematyki geologicznej kontynuowane są badania nad litologią, sedymentologią, stratygrafią i ochroną przyrody Karpat. Drugim kierunkiem badawczym, wywodzącym się z własnych tradycji Katedry, są prace metodologiczne i aplikacyjne nad wykorzystaniem metod matematycznych i informatyki w geologii.

 

Kurs pilotów wycieczek

KGOiG jest organizatorem szkolenia pilotów wycieczek trwającego osiem semestrów w ramach studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Więcej